The Full Wiki

Irena Kwiatkowska: Quiz

Advertisements
  
  
  

Did you know ...


More interesting facts on Irena Kwiatkowska

Include this on your site/blog:
Question 1:
What role did Irena Kwiatkowska play in the movie Rozmowy kontrolowane?
Wafel
Aunt Lusia
Kokoszka
Halina Nalezyty

Question 2:
What role did Irena Kwiatkowska play in the movie Jeszcze nie wieczór?
Malgorzata
Irena Kwiatkowska
Matylda
Marilyn

Question 3:
What role did Irena Kwiatkowska play in the movie Zolnierz królowej Madagaskaru?
Kamilla
Sabina
Aniela Lemiecka
Kamilla, actress

Question 4:
What role did Irena Kwiatkowska play in the movie Sprawa do zalatwienia?
Zofia Lipinska
Train Passenger
Tradeswoman, Train Passenger
SingerAdvertisements

Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message