The Full Wiki

More info on Hideko Takamine

Hideko Takamine: Quiz

Advertisements
  
  

Question 1:
What role did Hideko Takamine play in the movie Musume tsuma haha?
Sanae Soga
Sakanishi Kazuko, Shingo's wife
Haruko Sakanishi
Kaoru Tani

Question 2:
What role did Hideko Takamine play in the movie Midareru?
Takako Morita
Reiko Morita
Hisako Morizono
Ruriko, Koji's girlfriend

Question 3:
What role did Hideko Takamine play in the movie Gan?
Osan
7
Oume
Otama

Question 4:
What role did Hideko Takamine play in the movie Tsuma no kokoro?
1
4
7
5

Question 5:
What role did Hideko Takamine play in the movie Goodbye?
Kinuko Nagai
Florence Tempest
Hope Adair
Kris

Question 6:
What role did Hideko Takamine play in the movie Inazuma?
Mitsuko
Tsubomi
Nuiko
Kiyoko

Question 7:
What role did Hideko Takamine play in the movie Hana hiraku - Machiko yori?
Machiko Sone
Yoneko Oba
Machiko's Mother
7

Question 8:
What role did Hideko Takamine play in the movie Kôfuku eno shôtai?
8
Hisa Shiina
9
5

Question 9:
What role did Hideko Takamine play in the movie Onna no rekishi?
Miss Misawa
Midori Tominaga
Nobuko Shimizu
Miss Kinoshita

Question 10:
What role did Hideko Takamine play in the movie Onna no za?
Ishikawa Umeko
Yoshiko, Ishikawa-ke no yome
Ranko, Jiro no tsuma
Ishikawa NatsukoAdvertisements

Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message